DE 1970 A L'ACTUALITAT

DE 1970 A L'ACTUALITAT

QUI ÉS REDELCA?


Empresa familiar fundada els anys 70 i amb seu a Vallirana (Barcelona). Ens dediquem a la producció de granulat de coure, utilitzant tota mena de materials amb contingut de coure (cables, cablatge de cotxes, connectors, etc.).

Som gestors de residus acreditats per l’Agència de Residus de Catalunya, número de gestor E-838.03. Posem a la vostra disposició, sota dipòsit, contenidors. Els nostres transportistes estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Gestionem la documentació mediambiental necessària: fulls de seguiment de residus, justificants de recepció de residus, certificats de destrucció de materials.

+ Llegir Més

ELS NOSTRES CLIENTS


Els clients de Redelca valoren el nostre fabricat per recurrència i constància en servei i producte. El nostre material sempre és utilitzat per al seu procés productiu en què necessiten acreditar-ne l’origen i la metodologia d’assaigs de producte.

La constant dedicació durant anys a la recerca de la millora contínua del nostre fabricat forma part natural del nostre ADN. El nostre objectiu és aconseguir la meta inabastable de l’excel·lència seguint la política de l’economia circular de les matèries primeres finites.

+ Llegir Més

INSTAL·LACIONS


Les noves instal·lacions i inversions en la planta, tant de coure com d’alumini, ens han aportat més possibilitats d’adaptar els nostres serveis de transformació als requeriments dels clients. En aquests moments, a més de separar el coure i l’alumini del plàstic, podem separar diversos materials com ara cables múltiples, amb plom, alumini, ferro, coure…

També tenim una gran varietat de maquinària per aconseguir el desbobinatge de diferents tipologies de bobines, tant metàl·liques com de fusta.

+ Llegir Més

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL


RECUPERADORA DEL CABLE I GESTIÓ DE RESIDUS S.L. (Redelca en endavant) es funda als anys 70. La seva activitat principal es centra en el reciclatge de materials amb contingut de coure que es generen en processos industrials, especialment en l’àmbit dels components per al sector automoció, facilitant així potenciar l’economia circular. Més enllà de la comercialització de productes metàl·lics ordinaris, Redelca destaca per la fabricació de granalles reciclades de coure de diferents qualitats, que destaquen per l’elevat grau de puresa metàl·lica i el baix nivell d’impropis.

Després de dur a terme un procés d’internacionalització de l’empresa -principalment pel que fa als proveïdors que subministren els materials metàl·lics residuals, però també pel que fa a clients que adquireixen els productes metàl·lics reciclats-, el principal objectiu de la Direcció de l’organització rau en optimitzar els estàndards de qualitat del producte i del servei que oferim al client, en un marc de respecte a l’entorn, l’economia circular, la sostenibilitat i les mesures de seguretat.

 

Particularment, Redelca no deixa d’avançar en aquelles tecnologies de producció que permetin millorar la qualitat del producte reciclat, minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat, en un ús més eficient dels recursos que s’inverteixen i en una garantia més gran de les condicions de seguretat i salut per als nostres treballadors i treballadores. Destacar en aquest sentit que l’objectiu a llarg termini de Redelca és el de re introduir al circuit productiu la totalitat dels materials que recull.

La planta de reciclatge es troba ubicada a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) al municipi de Vallirana, concretament al Polígon industrial Can Prunera, carrer Solsonès número 14 nau C. L’emplaçament disposa d’uns 1.184,80 m2, entre planta i oficines i de 3.318 m2 de patis i espai exterior. Compta amb maquinària i instal·lacions especialment dissenyades per a la valorització dels residus de coure.

L’activitat és autoritzada per l’ajuntament de Vallirana i registrada per l’autoritat competent l’Agència de Residus de Catalunya al Registre General de Gestors de Residus amb el codi E-838.03. També disposa de codi de productor P-12634.2 i NIMA 0800445982.

Com a producte de la gestió de REDELCA, el coure obtingut del procés de recuperació es converteix en una primera matèria d’alta qualitat per al mercat complint els principis d’una economia circular. La seva activitat es desenvolupa en el context nacional i internacional.

Per dur a terme les seves activitats, REDELCA disposa de l’equip humà adequat als seus fins, que desenvolupa les funcions definides a l’organigrama de l’empresa.

Conscient de la responsabilitat en la preservació del medi ambient, els materials són tractats per aconseguir la màxima qualitat del producte i la minimització de residus.

+ Llegir Més

LA TEVA EMPRESA DE CONFIANÇA.