QUINS MATERIALS COMPRA REDELCA?


Coure pur
Cables
Cables de bateria
Fusibles
Terminals
Cablatges
Peces de llautó
Peces de bronze
Peces de coure estanyat
Metalls barrejats i altres aliatges

ESPECIALITZATS EN EL SECTOR DE COMPONENTS
D’AUTOMOCIÓ

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT.

QUINS MATERIALS PRODUEIX REDELCA?


Mitjançant un procés complex de trituració i amb l’ús de maquinària moderna, REDELCA aconsegueix produir granalla de coure d’alta qualitat, que es pot utilitzar en qualsevol operació de fosa (coure, aliatges i metalls).

APLICACIONS DEL COURE

QUINES APLICACIONS TÉ EL NOSTRE PRODUCTE?


El coure té propietats físiques, químiques, mecàniques i biològiques que en propicien l’ús industrial. És un material important en moltes activitats econòmiques i ha estat considerat un recurs estratègic en situacions de conflicte.

Aplicacions elèctriques, energètiques i de telecomunicacions
Aplicacions en energies renovables
Mitjans de transport
Construcció i ornamentació
Sector farmacèutic i alimentari
Monedes

QUINS MATERIALS COMPRA REDELCA?


Coure pur
Cables
Cables de bateria
Fusibles
Terminals
Cablatges
Peces de llautó
Peces de bronze
Peces de coure estanyat
Metalls barrejats i altres aliatges

QUINS MATERIALS PRODUEIX REDELCA?


Mitjançant un procés complex de trituració i amb l’ús de maquinària moderna, REDELCA aconsegueix produir granalla de coure d’alta qualitat, que es pot utilitzar en qualsevol operació de fosa (coure, aliatges i metalls).

QUINES APLICACIONS TÉ EL NOSTRE PRODUCTE?


El coure té propietats físiques, químiques, mecàniques i biològiques que en propicien l’ús industrial. És un material important en moltes activitats econòmiques i ha estat considerat un recurs estratègic en situacions de conflicte.

Aplicacions elèctriques, energètiques i de telecomunicacions
Aplicacions en energies renovables
Mitjans de transport
Construcció i ornamentació
Sector farmacèutic i alimentari
Monedes