EL COURE

ATRIBUTS DEL COURE


El coure és infinitament reciclable sense cap pèrdua de rendiment i gairebé no es pot distingir del coure acabat d’extreure.

El coure té l’historial de reciclatge més llarg de qualsevol material conegut per la civilització. S’estima que el 80 per cent de tot el coure extret durant els últims 10.000 anys encara s’utilitza en algun lloc actualment. Les estimacions també revelen que el 33% de la demanda anual mundial de coure prové del coure reciclat.

El coure és vital per a la salut dels éssers humans, els animals i les plantes, i una part essencial de la dieta humana.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que, arreu del món, les persones tenen un risc més elevat d’efectes adversos per a la salut per la deficiència de coure que no pas per l’excés de coure.

Es calcula que dos terços dels 550 milions de tones de coure produïdes des del 1900 encara s’utilitzen de manera productiva (Glöser, 2013). D’aquesta quantitat:
Aproximadament el 70 per cent s’empra per a aplicacions elèctriques i el 30 per cent per a aplicacions no elèctriques.
Prop del 45 per cent es fa servir en la generació i transmissió d’energia, el 20 per cent en la construcció, el 12,5 per cent en electrodomèstics i productes electrònics, el 12,5 per cent en el transport i el 10 per cent en altres aplicacions.
Per saber més coses sobre les existències i els fluxos del coure, continueu llegint sobre el reciclatge del coure i la seva disponibilitat a llarg termini.

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT.

RECICLATGE DEL COURE


Reciclar coure és una manera molt eficient de reintroduir un material valuós en l’economia. Nou milions de tones de coure es reciclen cada any. El reciclatge del coure requereix fins a un 85 per cent menys d’energia que la producció primària. En tot el món, això suposa un estalvi de 40 milions de tones de CO2 a l’any, l’equivalent a eliminar 16 milions de cotxes de la carretera.

S’estima que des del 1900, dos terços dels 550 milions de tones de coure extretes encara s’utilitzen de manera productiva. Per tal que el reciclatge sigui efectiu, cal innovar. Els esforços per donar suport al reciclatge es poden implementar en el disseny de productes nous per facilitar la recuperació al final de la vida útil i els processos de reciclatge industrial per augmentar-ne els rendiments generals. A més, les polítiques reguladores han de continuar fomentant la recuperació i el reciclatge, tant a escala industrial com per part de la ciutadania.

La gran majoria (70 per cent) del coure es destina a aplicacions d´ús final perquè és el conductor no precoç més eficient de la calor i l’electricitat. Així, les coses que contenen coure tenen tendència a operar de manera més eficient. El coure en els sistemes elèctrics pot oferir estalvis per a tota la vida de 100 a 7.500 tones d’emissions de CO2 i estalviar als seus usuaris entre 25.000 i 2,5 milions de dòlars en costos d’energia reduïts.

La conductivitat elèctrica i tèrmica superior del coure és la base de la seva eficiència energètica. El coure és el conductor de la calor i l’electricitat més eficient, de manera que els productes que contenen coure tendeixen a funcionar amb més eficàcia. La gran majoria (70 per cent) del coure es destina a aplicacions d’ús final que es beneficien del seu alt nivell d’eficiència.

L’eficiència energètica contribueix al desenvolupament sostenible i al creixement econòmic. Moltes de les necessitats que defineixen una qualitat de vida moderna requereixen una font d‘energia, cosa que fa que el subministrament d’energia/seguretat sigui fonamental per al desenvolupament sostenible a llarg termini.

 

SERVEI DE TOOLING DE COURE PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR