SOLUCIONS INTEGRALS EN COURE I RECICLATGE

CERTIFICATS ISO

GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS

Som gestors de residus acreditats per l’Agència de Residus de Catalunya, número de gestor E-838.03. Posem a la vostra disposició, sota dipòsit, contenidors. Els nostres transportistes estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Gestionem la documentació mediambiental necessària: fulls de seguiment de residus, justificants de recepció de residus, certificats de destrucció de materials.

ELS NOSTRES SERVEIS

Tractament del
coure

Borsa de coure
(LME)

Tractament de
residus

Contacta
amb nosaltres

Tenim cura del medi ambient